EN
                交談
                產品介紹 從服務到細節 嘉遠在您身邊
                首頁/3.5-

                3.5-雙三氟甲基溴苯

                詳細說明:


                產品名稱:3.5-雙三氟甲基溴苯

                英文名稱 1-Bromo-3,5-bis-(trifluoromethyl)benzene

                中文別名 3,5-(三氟甲基)溴苯;3.5-雙三氟甲基溴苯;3,5-雙三氟甲基溴苯;1,3-雙三氟甲基-5-溴苯;1,3-(三氟甲基)-5-溴苯;1,3-(三氟甲基)溴代苯;1--3,5-(三氟甲基);3,5-二三氟甲基溴苯

                CAS NO 328-70-1

                 子  式

                                   1658109732304

                用 途 用作醫藥、農藥中間體及其他有機化工原料


                福利无码